Sunday, September 18, 2011

2011

2011 tahun kebangkitan Islam

2011 Tahun kejatuhan Yahudi

2011 Tahun kegerunan Islam

2011 Tahun Politikus Yahudi

2011 Tahun Kematian Syahid-Syahidan

2011 Tahun Kehidupan Semut-Semutan Yahudi.


No comments:

Post a Comment