Tuesday, January 25, 2011

Dia Lebih Mengetahui

Semua itu ada aturannya,

Dia yang menentukan di mana terletaknya A, dia menentukan bunyi fath-hah bertemu baa, 

Begitu juga aq di sini,

Kemana haluan aku berada,

Dia yang lebih mengetahui

Semoga Dia redha terhadap hamba Nya yang hina

Hamba yang akan menjadi bakal jenazah.

Semoga Allah redha~

No comments:

Post a Comment